افتتاحیه فروشگاه

یکشنبه 23 دی

فروشگاه اینترنتی وصال یار به منظور خدمات هر چه بهتر و سریعتر به اعضای کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز ایجاد گردید.این نسخه به صورت ازمایشی بوده و در صورتی که انتقاد و یا پیشنهادی دارید،ان را باما در میان بگذارید.

با احترام

تیم وصال یار