قوانین و مقررات

کلیه کالاهای ارسال شده،در صورت وجود هرگونه مشکل،قابل عودت میباشد.لذا در ظرف 24 ساعت بعد از دریافت کالا،درصورت وجود مشکل،باما تماس بگیرید و برایمان ارسال کنید.